POLITYKA PRYWATNO列I ORAZ PLIK紟 COOKIES

Ochrona prywatno軼i U篡tkownik闚 serwisu internetowego oxford.pwn.pl ("Serwis") ma dla nas istotne znaczenie. Zapewniamy bezpiecze雟two powierzonych nam danych osobowych i do這瞠nie wszelkich stara w celu podnoszenia poziomu tej ochrony.

W celu wyja郾ienia naszym U篡tkownikom zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o U篡tkownikach Serwisu, poni瞠j przedstawiamy dokument, kt鏎y w spos鏏 przejrzysty wyja郾ia kwesti ochrony prywatno軼i naszych U篡tkownik闚, tak by mogli oni poczu si bezpiecznie i cieszy si z korzystania z us逝g oferowanych w ramach naszego Serwisu.

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH U玆TKOWNIK紟 SERWISU?

Administratorem danych osobowych U篡tkownik闚, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpiecze雟twa danym osobowym U篡tkownik闚 ("Administrator"), jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzib w Warszawie przy ulicy Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisan do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235, kapita zak豉dowy/wniesiony: 4.250.606,00 z這tych.

II. JAK SI Z NAMI SKONTAKTOWA?

W razie jakichkolwiek pyta lub uwag dotycz帷ych naszego Serwisu i przetwarzania danych, prosimy o kontakt:

 • pod adresem email: iod@pwn.pl
 • korespondencyjnie: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

秧danie poprawienia lub usuni璚ia danych osobowych nale篡 zg這si nam na adres: serwisy(at)pwn.pl.

III. JAK SKONTAKTOWA SI Z NASZYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Administrator danych powo豉 Inspektora Ochrony Danych, z kt鏎ym mo積a si skontaktowa na wskazany powy瞠j adres e-mail lub adres korespondencyjny z dopiskiem "IOD".

IV. JAKIE DANE ZBIERAMY W SERWISIE I W JAKIM CELU?

Zakres i cel zbierania przez nas danych zale篡 od aktywno軼i U篡tkownika w Serwisie.

a) Z這瞠nie zam闚ienia w Serwisie

Je瞠li w Serwisie mo磧iwe jest z這瞠nie przez U篡tkownika zam闚ienia na produkty oferowane przez nas, jego dane osobowe s przetwarzane w celu obs逝gi z這穎nego zam闚ienia.

Z這瞠nie zam闚ienia wymaga posiadania konta w Serwisie.

Podanie danych oznaczonych jako obowi您kowe jest niezb璠ne do realizacji zam闚ienia a ich niepodanie skutkuje brakiem przyj璚ia zam闚ienia. Podanie pozosta造ch danych jest fakultatywne.

Dane osobowe s przetwarzane:

 • w celu realizacji zam闚ienia (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) - podstaw prawn przetwarzania jest niezb璠no嗆 przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstaw prawn przetwarzania jest zgoda;
 • w celu realizacji obowi您k闚 ustawowych ci捫帷ych na administratorze, wynikaj帷ych w szczeg鏊no軼i z przepis闚 podatkowych i przepis闚 o rachunkowo軼i, polegaj帷ych m.in. na konieczno軼i wystawienia rachunku za sprzeda towar闚 oraz jego archiwizowanie - podstaw prawn przetwarzania jest obowi您ek prawny;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstaw prawn przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegaj帷y na ochronie naszych praw;
 • w celach analitycznych i statystycznych - podstaw prawn przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegaj帷y na prowadzeniu analiz aktywno軼i U篡tkownik闚 w Serwisie, a tak瞠 ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalno軼i;
 • w celu publikacji nieprofilowanych reklam naszych towar闚 lub us逝g - podstaw prawn przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegaj帷y na marketingu bezpo鈔ednim;
 • w celu informowania Ci o okoliczno軼iach dotycz帷ych naszego Serwisu i nie maj帷ych charakteru informacji handlowych - podstaw prawn przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegaj帷y na informowaniu o prowadzonej przez nas dzia豉lno軼i.

b) Za這瞠nie konta w Serwisie

Zak豉daj帷 konto w Serwisie, U篡tkownik jest proszony o podanie niezb璠nych danych do utworzenia i obs逝gi konta tj. adresu e-mail, loginu i has豉 lub wyra瞠nie zgody na pobranie tych danych z platformy Facebook.

Podanie danych oznaczonych jako obowi您kowe jest niezb璠ne do za這瞠nia konta a ich niepodanie skutkuje brakiem mo磧iwo軼i za這瞠nia konta w Serwisie. Podanie pozosta造ch danych jest fakultatywne. W przypadku rejestracji przy pomocy platform Facebook za zgod U篡tkownika pobieramy jedynie dane niezb璠ne do rejestracji i obs逝gi konta.

Dane osobowe s przetwarzane:

 • w celu 鈍iadczenia us逝g zwi您anych z prowadzeniem i obs逝g konta w Serwisie - podstaw prawn przetwarzania jest niezb璠no嗆 przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie - podstaw prawn przetwarzania jest zgoda;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstaw prawn przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegaj帷y na ochronie naszych praw;
 • w celach analitycznych i statystycznych - podstaw prawn przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegaj帷y na prowadzeniu analiz aktywno軼i U篡tkownik闚 w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a tak瞠 ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalno軼i;
 • w celu publikacji nieprofilowanych reklam naszych towar闚 lub us逝g, podstaw prawn przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegaj帷y na marketingu bezpo鈔ednim;
 • w celu informowania Ci o okoliczno軼iach dotycz帷ych naszego Serwisu i nie maj帷ych charakteru informacji handlowych - podstaw prawn przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegaj帷y na informowaniu o prowadzonej przez nas dzia豉lno軼i.

c) Formularze kontaktowe

W przypadku ch璚i kontaktu z nami, np. zadania pyta dotycz帷ych naszej oferty, U篡tkownik podaje dane osobowe oznaczone w formularzu jako obowi您kowe. Podanie innych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe s przetwarzane:

 • w celu identyfikacji U篡tkownika oraz odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym - podstaw prawn przetwarzania jestwykonanie umowy;
 • w celach analitycznych i statystycznych - podstaw prawn przetwarzania jestprawnie uzasadniony interes, polegaj帷y na prowadzeniu analizy i statyk spraw zg豉szanych przez U篡tkownik闚 m.in. w celu poprawy funkcjonowania Serwisu lub poprawy naszej oferty.

d) Newsletter

U篡tkownikom, kt鏎zy w tym celu podali nam sw鎩 adres e-mail, 鈍iadczymy us逝gi newslettera, czyli dostarczania informacji handlowych dotycz帷ych oferowanych przez nas produkt闚 lub us逝g. Dodatkowo, po wyra瞠niu odr瑿nej zgody, mo瞠my 鈍iadczy us逝g newslettera dotycz帷ych produkt闚 lub us逝g oferowanych przez naszych partner闚. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezb璠ne do wysy趾i newslettera.

Dane osobowe s przetwarzane:

 • w przypadku kierowania do u篡tkownika tre軼i marketingowych w ramach newslettera - podstaw prawn przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes, a w przypadku, gdy U篡tkownik wyrazi zgod na otrzymywanie tre軼i marketingowych dotycz帷ych naszych partner闚 - zgoda U篡tkownika;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstaw prawn przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegaj帷y na ochronie naszych praw;
 • w celach analitycznych i statystycznych - podstaw prawn przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegaj帷y na prowadzeniu analiz aktywno軼i U篡tkownik闚 w serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalno軼i i poprawy naszej oferty.

f) Kontakt z Biurem Obs逝gi Klienta

W przypadku, gdy U篡tkownik kontaktuje si z nami za po鈔ednictwem Biura Obs逝gi Klienta w sprawach niezwi您anych ze z這穎nym zam闚ieniem, operator mo瞠 膨da podania danych tylko w闚czas, gdy jest to niezb璠ne do obs逝gi sprawy, kt鏎ej dotyczy kontakt. Podstaw prawn jest w takim wypadku nasz prawnie uzasadniony interes polegaj帷y na konieczno軼i rozwi您ania zg這szonej sprawy zwi您anej z Serwisem.

W przypadku, gdy U篡tkownik kontaktuje si z nami za po鈔ednictwem Biura Obs逝gi Klienta w sprawach zwi您anych ze z這穎nym zam闚ieniem, operator mo瞠 膨da podania danych umo磧iwiaj帷ych identyfikacj zam闚ienia. Podstaw prawn jest w takim wypadku niezb璠no嗆 przetwarzania do wykonania umowy.

Wybrane rozmowy mog by nagrywane w celu monitorowania jako軼i 鈍iadczonej us逝gi oraz weryfikacji pracy konsultant闚, a tak瞠 w celach statystycznych, o czym U篡tkownik jest informowany przed rozpocz璚iem rozmowy. W przypadku braku zgody na nagrywanie, dalsze kontynuowanie rozmowy jest niemo磧iwe a U篡tkownik powinien zako鎍zy po陰czenie.

Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy s przetwarzane:

 • w celach zwi您anych z obs逝g U篡tkownik闚 - podstaw prawn przetwarzania, jest niezb璠no嗆 przetwarzania do 鈍iadczenia us逝gi infolinii;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstaw prawn przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegaj帷y na ochronie naszych praw;
 • w celach analitycznych i statystycznych - podstaw prawn przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegaj帷y na dbaniu o jak najwy窺z jako嗆 obs逝gi a tak瞠 pracy konsultant闚 oraz prowadzenie analiz statystycznych dotycz帷ych komunikacji telefonicznej.

g)Dane U篡tkownik闚, kt鏎e pobierane s automatycznie po wej軼iu do Serwisu

W celu umo磧iwienia 鈍iadczenia us逝gi oraz w celu ochrony praw autorskich, jak r闚nie w celach statystyczno-rozliczeniowych Serwis przetwarza dane charakteryzuj帷e spos鏏 korzystania przez U篡tkownik闚 z us逝g Serwisu. W tym celu serwer:

 • monitoruje adres IP, z kt鏎ego 陰czy si U篡tkownik,
 • zbiera informacje statystyczne o przegl康anych stronach.

Serwis nie przechowuje 瘸dnych informacji o konfiguracji sprz皻owej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze U篡tkownika.

System informatyczny, z kt鏎ego korzysta Serwis automatycznie gromadzi w logach dane zwi您ane z urz康zeniem, z kt鏎ego korzysta U篡tkownik 陰cz帷 si z Serwisem. Dane te gromadzone s jedynie w celach statystycznych i dotycz: typu urz康zenia, systemu operacyjnego, rodzaju przegl康arki internetowej, rozdzielczo軼i ekranu, g喚bi kolor闚, IP, dostawcy us逝g internetowych, czy adresu wej軼ia na Serwis i s wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Serwisu w celu zapewnienia jak najwi瘯szej wygody korzystania, co stanowi prawnie uzasadniony interes.

Dane te nie s nigdy 陰czone z innymi danymi i stanowi jedynie materia do analizy statystycznej i mechanizm闚 korygowania b喚d闚 systemowych.

V. JAK DΣGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE U玆TKOWNIK紟?

Okres przetwarzania danych zale篡 od rodzaju 鈍iadczonej us逝gi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane s:

a) przez czas 鈍iadczenia us逝gi lub zrealizowania zam闚ienia;
b)do czasu wycofania wyra穎nej zgody;
c)do czasu zg這szenia skutecznego sprzeciwu
d)do czasu skutecznego 膨dania usuni璚ia danych.

Okres przetwarzania danych mo瞠 by przed逝穎ny w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezb璠ne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim b璠 wymaga tego przepisy prawa. Na przyk豉d, zgodnie z obowi您uj帷 ustaw o rachunkowo軼i, jeste鄉y zobowi您ani archiwizowa rachunki przez 5 lat, licz帷 od ko鎍a roku kalendarzowego, w kt鏎ym up造n掖 termin p豉tno軼i podatku.

VI. JAKIE PRAWA PRZYSΣGUJ U玆TKOWNIKOM?

Gwarantujemy realizacj wszystkich praw os鏏, kt鏎ych dane przetwarzamy, w tym prawo:

 • dost瘼u do danych, w tym uzyskania kopii;
 • usuni璚ia danych;
 • przenoszenia danych;
 • cofni璚ia zgody w dowolnym momencie (co nie wp造wa na zgodno嗆 z prawem przetwarzania, kt鏎ego dokonano przed cofni璚iem zgody);
 • sprostowania danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych;

W PRZYPADKU CH犴I SKORZYSTANIA PRZEZ U玆TKOWNIKA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNO列I O KONTAKT Z NAMI.

VII. KOMU UDOST襾NIAMY PODANE NAM DANE OSOBOWE?

W przypadku konieczno軼i dostarczenia zam闚ienia z這穎nego w Serwisie dane osobowe mog by udost瘼niane operatorom pocztowym lub kurierom wy陰cznie w celu dostarczenia zam闚ienia.

W przypadku wyboru przez U篡tkownika jednego ze sposob闚 p豉tno軼i dost瘼nych w Serwisie, jego dane osobowe mog by udost瘼nione podmiotowi dostarczaj帷emu tak us逝g p豉tno軼i, wy陰cznie w celu umo磧iwienia dokonania p豉tno軼i.

Dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy mog by przekazywane podmiotom przetwarzaj帷ym dane w naszym imieniu, w tym m.in. dostawcom us逝g IT, agencjom marketingowym, podmiotowi realizuj帷emu wysy趾 zam闚ie etc. Takie podmioty przetwarzaj dane wy陰cznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufno軼i i bezpiecze雟twa. Przys逝guje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nad danych.

W innych przypadkach dane osobowe mog by ujawnione podmiotom uprawnionym wy陰cznie na podstawie przepis闚 prawa.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Nie przekazujemy danych osobowych U篡tkownik闚 poza obszar EOG z zastrze瞠niem danych pochodz帷ych z wtyczek medi闚 spo貫czno軼iowych, zgodnie z informacj zawart w pkt XI. MEDIA SPOΒCZNO列IOWE.

IX. PROFILOWANIE

Dane osobowe mog by przetwarzane, o ile zostanie wyra穎na odr瑿na zgoda, w spos鏏 zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencj profilowania jest przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotycz帷ych jej decyzji b康 analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowa i postaw.

Na podstawie profilowania wykonujemy analizy, kt鏎ych skutkiem jest:

a)optymalizacja Serwisu (m.in. wygl康u, tre軼i, ofert), pod k徠em preferencji U篡tkownik闚:
b)rekomendowanie tre軼i Serwisu zgodnych z profilem aktywno軼i;
c)emisja reklam skierowanych do oznaczonych grup odbiorc闚
d)wysy趾a newslettera dostosowanego do preferencji U篡tkownik闚.

Dane te nie s przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec U篡tkownik闚, kt鏎e mog造by wp造n望 na prawa U篡tkownik闚.

X. POLITYKA COOKIES

Serwis stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). S to ma貫 pliki tekstowe umieszczane na urz康zeniach U篡tkownik闚 (np. komputerach) za po鈔ednictwem przegl康arek internetowych. Pliki te pozwalaj na przechowywanie okre郵onych informacji na urz康zeniu U篡tkownika, a nast瘼nie ich odczytanie przez serwis, kt鏎y te pliki stworzy. Cookies zawieraj zwykle opr鏂z nazwy domeny serwisu internetowego, z kt鏎ego pochodz, tak瞠 czas przechowywania ich na urz康zeniu ko鎍owym oraz unikatowy numer.

Cookies wykorzystywane s przez nas w celu:

 • dopasowania zawarto軼i witryn serwisu internetowego do indywidualnych upodoba U篡tkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych (cookies pozwalaj w szczeg鏊no軼i na rozpoznanie urz康zenia U篡tkownika serwisu internetowego i odpowiednie wy鈍ietlenie strony internetowej, tak by by豉 ona mo磧iwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb);
 • utrzymania sesji U篡tkownika serwisu internetowego po zalogowaniu (jest to niezwykle przydatne dla U篡tkownika, gdy zapobiega konieczno軼i ponownego logowania si (podawania loginu i has豉) na ka盥ej kolejnej podstronie serwisu internetowego);
 • tworzenia statystyk (aby鄉y mogli lepiej zrozumie, w jaki spos鏏 U篡tkownicy naszego serwisu internetowego korzystaj ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszy struktur i zawarto嗆 tych stron);
 • dostarczania U篡tkownikom tre軼i reklamowych odpowiadaj帷ych ich indywidualnym preferencjom.

Serwis nie przechowuje 瘸dnych informacji o konfiguracji sprz皻owej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze U篡tkownika.

Zmiana ustawie plik闚 cookies

Zazwyczaj przegl康arka internetowa U篡tkownika domy郵nie dopuszcza przechowywanie plik闚 cookies w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika. W ka盥ej chwili jednak U篡tkownicy serwisu internetowego maj mo磧iwo嗆 i prawo do dokonywania zmiany ustawie dotycz帷ych cookies. Aby dokona zmiany ustawie plik闚 cookies U篡tkownicy powinni zapozna si ze szczeg馧owymi informacjami o mo磧iwo軼iach i sposobach obs逝gi cookies, kt鏎e s dost瘼ne w ustawieniach przegl康arki internetowej.

W przypadku, gdy U篡tkownik nie zgadza si na umieszczanie na swoim urz康zeniu plik闚 cookies mo瞠 zablokowa ich umieszczenie odpowiednio konfiguruj帷 swoj przegl康ark internetow. Informacje jak to zrobi znajdzie w plikach pomocy swojej przegl康arki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plik闚 cookies pochodz帷ych z Serwisu nie mo瞠my zagwarantowa jego poprawnego dzia豉nia. Je瞠li U篡tkownik nie dokona zmiany ustawie w zakresie cookies to pliki te b璠 zamieszczone w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika. Oznacza to, i b璠ziemy przechowywa informacje w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika i uzyskiwa dost瘼 do tych informacji.

XI. MEDIA SPOΒCZNO列IOWE

W Serwisie u篡wane s wtyczki i inne narz璠zia spo貫czno軼iowe udost瘼niane przez serwisy spo貫czno軼iowe, takie jak Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube i Pinterest.

W zwi您ku z korzystaniem z Serwisu, kt鏎y zawiera tak wtyczk, przegl康arka U篡tkownika nawi您uje bezpo鈔ednie po陰czenie z serwerami administrator闚 serwis闚 spo貫czno軼iowych (us逝godawc闚). Zawarto嗆 wtyczki jest przekazywana przez danego us逝godawc bezpo鈔ednio do przegl康arki U篡tkownika i integrowana ze stron. Dzi瘯i tej integracji us逝godawcy otrzymuj informacj, 瞠 przegl康arka U篡tkownika wy鈍ietli豉 Serwis, nawet je郵i U篡tkownik nie posiada profilu u danego us逝godawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przegl康ark U篡tkownika przesy豉na bezpo鈔ednio do serwera danego us逝godawcy (niekt鏎e serwery znajduj si w USA) i tam przechowywana.

Je郵i U篡tkownik zalogowa si do jednego z serwis闚 spo貫czno軼iowych, to us逝godawca ten b璠zie m鏬 bezpo鈔ednio przyporz康kowa wizyt w Serwisie do profilu U篡tkownika w danym serwisie spo貫czno軼iowym. W przypadku u篡cia przez U篡tkownika danej wtyczki, np. przycisku "Lubi to" lub "Retweetuj", to odpowiednia informacja zostanie r闚nie przes豉na bezpo鈔ednio na serwer danego us逝godawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostan opublikowane w danym serwisie spo貫czno軼iowym i uka膨 si osobom dodanym jako kontakty U篡tkownika.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez us逝godawc闚, jak r闚nie mo磧iwo嗆 kontaktu oraz prawa U篡tkownika w tym zakresie i mo磧iwo嗆 dokonania ustawie zapewniaj帷ych ochron prywatno軼i U篡tkownik闚 zosta造 opisane w polityce prywatno軼i poszczeg鏊nych us逝godawc闚.

Facebook - https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter - https://twitter.com/en/privacy
Pinterest - https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
LinkedIn - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
YouTube - https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Je郵i U篡tkownik nie chce, aby serwisy spo貫czno軼iowe przyporz康kowywa造 dane zebrane w trakcie odwiedzin w Serwisie bezpo鈔ednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizyt w Serwisie konieczne jest wylogowanie si z tego serwisu. Mo磧iwe jest tak瞠 ca趾owite uniemo磧iwienie za豉dowania na stronie wtyczek stosuj帷 odpowiednie rozszerzenia dla przegl康arki U篡tkownika, np. blokuj帷e skrypty.

XII. NARZ犵ZIA NASZYCH PARTNER紟

W celu 鈍iadczenia przez nas naszych us逝g oraz ich ulepszania i analizy posi趾ujemy si tak瞠 us逝gami i narz璠ziami innych podmiot闚. Podmioty te realizuj wy陰cznie okre郵one przez nas cele. Poni瞠j przedstawiamy informacje o naszych partnerach oraz stosowanych przez nich narz璠ziach.

a)Google Analytics i Google Remarketing

W Serwisie u篡wamy narz璠zia do analizy Google Analytics, udost瘼nianego przez Google Ireland Limited. ("Google") z siedzib w Irlandii oraz internetow us逝g reklamow Google Remarketing. W ramach tej funkcji wykorzystujemy pliki cookies do zdobywania i analizy informacji dotycz帷ych m.in. liczby odwiedzanych stron, skuteczno軼i naszych kampanii marketingowych czy czasu sp璠zanego w Serwisie. Informacje te wykorzystujemy wy陰cznie do poprawienia jako軼i Serwisu.

Dzi瘯i Google Analytics Remarketing utworzone docelowe grupy w remarketingu mog zosta powi您ane z funkcjami Google AdWords oraz Google DoubleClick. W ten spos鏏 spersonalizowane, dopasowane na podstawie wcze郾iejszych wyszukiwa w Internecie do zanteresowa U篡tkownik闚 reklamy mog by wy鈍ietlane na ich urz康zeniach, np. na telefonie, tablecie lub laptopie.

b) Google AdWords

Google AdWords jest us逝g analizuj帷, udost瘼nian przez (Google), w oparciu o pliki cookies pozostawione przez Google na urz康zeniu u篡tkownika, o ile wszed on do Serwisu za po鈔ednictwem wskaz闚ki Google. Te pliki cookies s wa積e przez 30 dni oraz nie s逝膨 identyfikacji to窺amo軼i u篡tkownik闚 a jedynie do utworzenia statystyk konwersji klient闚 Adwords.

c) Google Doubleclick

Przy pomocy udost瘼nianego przez Google narz璠zia DoubleClick mo瞠my wy鈍ietla reklamy, kt鏎ych tre嗆 jest dopasowana do u篡tkownik闚 Serwisu na podstawie przebiegu wyszukiwani. Takie pliki cookies nie generuj 瘸dnych informacji personalnych i nie mog zosta z nimi powi您ane.

d) Google TagManager

Narz璠zie Google TagManager jest wykorzystywane do zarz康zania tagami (znacznikami) strony internetowej za po鈔ednictwem interfejsu. Stosowanie tego narz璠zia nie wi捫e si z zapisywaniem plik闚 cookies ani gromadzeniem danych osobowych. Narz璠zie to umo磧iwia dzia豉nie innych tag闚, kt鏎e w pewnych okoliczno軼iach mog gromadzi dane, chocia samo narz璠zie Google TagManager nie korzysta z tych danych.

e)SalesManago

W Serwisie wykorzystujemy tak瞠 narz璠zie SalesManago, udost瘼niane przez Benhauer sp. z o.o., kt鏎e bada aktywno嗆 u篡tkownika w Serwisie, na przyk豉d sprawdzaj帷, jakiego typu tre軼i s przez niego czytane, jakich zakup闚 dokonuje i na tej podstawie umo磧iwia nam:

 • automatyczn personalizacj tre軼i w reklamach wy鈍ietlanych na stronie;
 • dostosowywanie wy鈍ietlanej oferty;
 • analiz efektywno軼i prowadzonych kampanii reklamowych.

Narz璠zie SalesManago wykorzystuje nast瘼uj帷e dane:

(i) Adres IP, z kt鏎ego 陰czy si odwiedzaj帷y Serwis - jest przypisany do konkretnego kraju, wojew鏚ztwa oraz miejscowo軼i. Z wysokim prawdopodobie雟twem pozwala to wskaza z jakiej miejscowo軼i jest U篡tkownik;

(ii) Dane pobierane z protoko逝 HTTP/HTTPS - informacje o przegl康arce i systemie operacyjnym, 廝鏚le wej軼ia do Serwisu, informacje o wyszukiwanych frazach;

(iii) Pliki cookies:

Rodzaj pliku cookie i jego 篡wotno嗆 Cel Jakie informacje s gromadzone
Smuuid - 12 miesi璚y Ciasteczko 郵edz帷e wizyty anonimowe. Przypisywane jest ka盥emu odwiedzaj帷emu stron Unikatowy identyfikator - Ciasteczko samo w sobie nie zawiera 瘸dnych informacji umo磧iwiaj帷ych identyfikacj kontaktu i poznanie np. danych osobowych osoby wchodz帷ej na stron - po陰czenie z kart kontaktu nast瘼uje dopiero wewn徠rz SALESmanago.
Smclient - 10 lat Ciasteczko identyfikuj帷e, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym Ciasteczko samo w sobie nie zawiera 瘸dnych informacji umo磧iwiaj帷ych identyfikacj kontaktu i poznanie np. danych osobowych osoby wchodz帷ej na stron - po陰czenie z kart kontaktu nast瘼uje dopiero wewn徠rz SALESmanago.
Smevent - od 12h do 30 dni (automatycznie ustawione na 12h) Ciasteczko identyfikuj帷e, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym Ciasteczko zawiera eventId przypisane po zdarzeniu koszyk, usuwane przy zdarzeniu zakup
smform - 12 miesi璚y Ciasteczko obs逝guj帷e formularze kontaktowe i popupu Informacje na temat zachowania formularzy i popup闚 - ilo嗆 wizyt, timestamp ostatniej wizyty, informacje o tym czy popup zosta zamkni皻y/zminimalizowany
smg - 12 miesi璚y Ciasteczko identyfikuj帷e u篡tkownika Losowy identyfikator w formacie UUID
smvr - 10 lat Ciasteczko przechowuj帷e informacje o wizytach (zakodowane base64) Warto軼i zakodowane przez base64
smwp - 12 miesi璚y Informacje o formularzu zgody na WebPush Warto嗆 true/false
Smg - 12 miesi璚y Ciasteczko identyfikuj帷e u篡tkownika - globalny identyfikator w obr瑿ie ca貫go systemu Losowy identyfikator w formacie UUID
smrcrsaved - 12 miesi璚y Ciasteczko zapisuj帷e informacje czy identyfikator zosta zapisany w SALESmanago (deprecated) Warto嗆 true/false
smOViewsPopCap - 10 lat Ciasteczko zapisuj帷e informacje o cappingu wy鈍ietle popup闚 SM:X|, gdzie za X wstawiana jest liczba
SMCNTCTGS - 10 lat Ciasteczko identyfikuj帷e, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym Ciasteczko zawiera tagi przypisane do zahaszowanego maila w postaci json'a {"hashowanyEmail":"tag1,tag2"}
SMOPTST - 10 lat Ciasteczko identyfikuj帷e, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym Ciasteczko zawiera status kontaktu przypisany do zahaszowanego maila w postaci json'a {"hashowanyEmail":"true", "hashowanyEmail":"false"}

Powy窺ze ciasteczka s automatycznie dodawane przez skrypt SALESmanago - je瞠li U篡tkownik nie zgadza si na umieszczanie na swoim urz康zeniu plik闚 cookies, mo瞠 zablokowa ich umieszczenie odpowiednio konfiguruj帷 swoj przegl康ark internetow - wi璚ej na ten temat w punkcie X powy瞠j.

f) Facebook Custom Audiences

W Serwisie u篡wamy narz璠zia remarketingowego, udost瘼nianego przez Facebook Inc. Dzi瘯i temu mo瞠my wy鈍ietla u篡tkownikom, podczas odwiedzania sieci spo貫czno軼iowej Facebook lub innych witryn, kt鏎e r闚nie u篡waj tego narz璠zia reklamy oparte na zainteresowaniach.

Przegl康arka u篡tkownika automatycznie nawi您uje bezpo鈔ednie po陰czenie z serwerem Facebook'a. Nie mamy wp造wu na zakres i dalsze wykorzystanie danych, zebranych przez Facebook'a za pomoc tego narz璠zia. Poprzez integracj Facebook Custom Audiences, Facebook otrzymuje informacje o tym, 瞠 u篡tkownik odwiedzi nasz stron lub klikn掖 w nasz reklam. Je郵i u篡tkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook mo瞠 powi您a wizyt u篡tkownika z jego kontem. Nawet je郵i nie jest on zarejestrowany lub zalogowany w serwisie Facebook, mo磧iwym jest, by dostawca uzyska i przechowywa adres IP u篡tkownika, a tak瞠 inne informacje, umo磧iwiaj帷e identyfikacje.

Funkcj "Facebook Custom Audiences" mo積a dezaktywowa w ustawieniach plik闚 cookie oraz dla zalogowanych u篡tkownik闚 na stronie:https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

XIII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNO列I

Polityka jest na bie膨co weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki zosta豉 przyj皻a i obowi您uje od 28 lutego 2020 roku.